straffe uitspraak 26 mei 2004

RADIO GOMPEL INFORMEERDE LUISTERAARS OVER NAKEND EINDE

Aanwezige politici doen krasse uitspraken tijdens de info-animodag van Radio Gompel

Radio Gompel (105.2 MHz) uit Mol is één van de vele lokale radio’s in Vlaanderen die naast een nieuwe erkenning grepen. Zoals de zaken er nu voorstaan moet het station op 26 mei uit de ether. Na meer dan twintig jaar wordt Radio Gompel het zwijgen opgelegd en zien de medewerkers (foto) hun hobby verdwijnen. Zondagnamiddag informeerde de radiozender haar luisteraars over wat komen gaat. Dat gebeurde tijdens een een info-animodag in de parochiezaal van Mol-Ginderbuiten. Een aantal politici gaven hun visie op de zaak. Luisteraars, sympathisanten en zelfs medewerkers van collega radiozenders keken toe. iRadio was erbij en maakte volgend verslag.

“ÉÉN FREQUENTIE VOOR MOL IS TE WEINIG”
Het aanwezige publiek werd uitgebreid ingelicht over de gevolgen van de niet-erkenning voor Radio Gompel. Pr-medewerker Peter Van Loy (foto) opende de infonamiddag. Volgens hem zijn er tijdens de voorbije erkenningsronde dingen gebeurd die niet kunnen. Hij haalde enkele voorbeelden aan die zouden aantonen dat de erkenningsprocedure oneerlijk is verlopen. Van Loy hekelde ook het feit dat er bij het opstellen van het nieuwe frequentieplan onvoldoende rekening is gehouden met geografische gegevens. Hij vond het onbegrijpelijk dat Mol, met méér dan 30.000 inwoners, slechts één frequentie kreeg toegewezen. Terwijl er in de veel kleinere buurgemeenten, Balen en (Oost-)Ham, telkens twee frequenties voorzien werden. “Mol heeft de pech gehad dat alle frequenties onder de 104.9 MHz geschrapt werden. Toevallig hebben twee van de drie bestaande lokale radio’s een frequentie onder de 104.9 MHz. Dit levert dus een extra nadeel op voor Mol,” luidde het. Van de drie bestaande radio’s in de gemeente, werd enkel het onafhankelijke Radio Mol (104.1 MHz) erkend. Zij nemen straks de frequentie van Radio Gompel over. Radio Milo (103.1 MHz) viel uit de boot, omdat zij hun dossier te laat hadden ingediend bij het VCM. VZW Radio Milo is nu in de bijkomende erkenningsronde kandidaat voor Beerse (meer dan 20 km verder gelegen).

UITWIJKEN NAAR ARENDONK IS GEEN OPTIE
Radio Mol en Radio Gompel waren bijgevolg beiden kandidaat voor één beschikbare frequentie. Peter Van Loy: “Beide dossiers scoorden op vier van de vijf beoordelingscriteria gelijk. Enkel de technische infrastructuur van Radio Mol was ‘beter’ en ‘duurder’ dan de onze. Om één van de twee radio’s te erkennen, moest er iets worden uitgevonden om de knoop door te hakken. Dat is dus gebeurd op basis van de technische infrastructuur”. De mogelijkheid om naar de Raad van State te trekken heeft Radio Gompel niet benut. “Zo’n procedure kost handenvol geld, en die financiële middelen hebben wij niet,” sprak Peter Van Loy de aanwezigen toe, “Bovendien zouden we moeten aantonen dat er fouten gebeurd zijn bij de erkenning van Radio Mol. En dat kunnen we niet. Radio Mol heeft nu eenmaal geïnvesteerd in nieuw materiaal en dat betwisten wij ook niet”. Beide radiostations hebben altijd een goede verstandhouding gehad. Radio Mol mikt op een heel andere doelgroep dan Radio Gompel. “Bij het VCM hebben ze aangeraden om ons kandidaat te stellen voor de nog vrije frequentie 106.8 MHz in Arendonk,” zei Van Loy, “zoiets is onmogelijk, aangezien we dan alles moeten verhuizen en onze luisteraars in de steek moeten laten (Arendonk ligt ongeveer 15 kilometer ten noorden van Mol, nvdr).”

“DOSSIERS VOOR BALEN WERDEN NIET NAGEKEKEN”
Peter Van Loy haalde enkele concrete voorbeelden aan waaruit moest blijken dat de erkenningsprocedure niet correct is verlopen. “Omdat er in Mol twee kandidaten waren voor één frequentie, heeft men onze dossiers grondig nagekeken. In Balen is dat duidelijk niet gebeurd. Daar werden de twee kandidaten op 24 oktober vorig jaar al meteen erkend (het gaat hier om Radio Spectra/Contact op 107.6 MHz en Radio Magic/Contact2 op 105.6 MHz, nvdr). Ik ben er zeker van dat ons dossier veel sterker is dan dat van de twee radio’s in Balen die enkel een signaal vanuit Brussel in de ether sturen. Enkele jaren geleden stelden enkele ambtenaren nog vast dat vijf Contactradio’s in deze streek (waaronder die van Balen, nvdr), geen eigen studio meer hebben. Op dat moment voldeden deze zenders niet aan de toen geldende wetgeving. En toch kregen zij onlangs een nieuwe erkenning. We hadden misschien beter wat meer gelogen in ons dossier, dan waren we nu waarschijnlijk gelukkig geweest. Maar zo zijn we niet.”

KRIS VAN DIJCK WIL DE ZAAK BLIJVEN VOLGEN
Vervolgens namen enkele bekende en minder bekende politici het woord. Mediaminister Marino Keulen had zich per brief laten verontschuldigen. Paul Rotthier (CD&V), burgemeester van Mol, was teleurgesteld omdat er in zijn gemeente nog maar één lokale radio overblijft. Vlaams parlementslid Kris Van Dijck (NV-A), was ook aanwezig. “Ik ben zeer ongelukkig over het verdwijnen van Radio Gompel,” opende hij zijn betoog, “Ik heb minister Keulen meermaals een vraag gesteld over Radio Gompel in het Vlaams Parlement. Blijkbaar moeten juist die radio’s verdwijnen waar nog lokaal gewerkt wordt. De volgende mediaminister moet deze zaak opvolgen en kijken of de erkende radio’s nog lokaal actief zijn. Als dat niet het geval blijkt, moeten deze onmiddellijk uit de ether worden gehaald. Ik blijf mij inzetten voor de onafhankelijke radio’s die het niet gehaald hebben,” liet Van Dijck verstaan. SP.a gemeenteraadslid Kathleen Deckx vindt het verdwijnen van Radio Gompel vooral jammer omdat de radio een functie had voor oudere en zieke mensen. Zij stelde dat de beslissingen over de “onterecht erkende radiozenders” herzien moeten worden.

VERHERSTRAETEN: “HANDEN AF VAN RADIO’S DIE GOED WERK LEVEREN”
Een herziening van de eerder genomen beslissingen was ook de boodschap van kamerlid Servais Verherstraeten (CD&V): “Een gemeente met meer dan 30.000 inwoners verdient meer dan één frequentie. Als blijkt dat de aanwezige radio’s in Mol goed werk leveren, dan zouden ze daar hun handen af moeten houden. De Vlaamse regering heeft in dit dossier fout gehandeld. Het eindresultaat is onrechtvaardig voor Radio Gompel, voor Mol en de hele Kempense regio. We moeten er nu op toezien dat de wel erkende radio’s zich bezighouden met de lokale gemeenschap. Indien dat niet het geval blijkt, moeten de nodige maatregelen genomen worden.” Servais Verherstraeten ging nog een stap verder en riep de aanwezigen zelfs op om “alles in de gaten te houden en de bevoegde instanties op de hoogte te brengen als de radio’s geen lokale band met hun verzorgingsgebied onderhouden.” Tot slot kwam provincieraadslid Jan Claessens (Vlaams Blok) aan het woord. Hij vond dat Vlaanderen te weinig frequenties had gekregen: “het zouden er minstens 500 moeten zijn, als de verhoudingen tussen Vlaanderen en Wallonië in acht worden genomen.”

RADIO GOMPEL VINDT NOG PLAATS OP DE FM BAND
Medewerker Peter Van Loy zei verder nog dat Radio Gompel zelf op zoek was gegaan naar een mogelijke frequentie. “Rond de 90.0 MHz zou hier in Mol nog een radio kunnen uitzenden,” maakt hij zich sterk, “ook op andere plaatsen in Vlaanderen worden er lokale radio’s actief onder de 100.0 MHz. Ons voorstel in die zin, werd van tafel geveegd. De frequenties uit de aangrenzende gemeenten zouden ook perfect bruikbaar zijn voor Mol. Het was beter geweest als al die frequenties per regio verdeeld werden in plaats van per gemeente.” Radio Gompel verzamelde de voorbije weken meer dan 4.000 handtekeningen van luisteraars. De petitie werd afgeleverd op het Kabinet van Marino Keulen. “Het resultaat daarvan was nihil,” besloot Peter Van Loy. Tussen de praatgasten door zorgden enkele plaatselijke artiesten zoals Cliff Rilly, Luc Van Meeuwen en The Monroland Band voor de nodige muziek en ontspanning. Ook zij betreuren het verdwijnen van Radio Gompel. “De VTM wil ons niet, de VRT niet, nu pakken ze ons ook nog Radio Gompel af. We kunnen nergens meer terecht,” sprak charmezanger Cliff Rilly.